Terapi / Coaching / Esoterisk Numerologi / Navneskift vs. Esoterisk Numerologi
Mange spørger mig ofte HVAD forskellen på Esoterisk numerologi og Oldtidens (nævneændrings) numerologien er ?
 
Der er store og væsentlige forskelle.
 
I Esoterisk numerologi har vi bl.a. en livslektie, vi kigger på hele fødselstallet og vi bruger 0 (nullet) samt mestertal, bare for at nævne nogle få forskelle.
Vi går heller ind for et "kunstigt" navneskift, da vores navne-energier, ifølge os, rummer både gode & negative sider IKKE intet eller.  
 
Jeg er så privilligeret, at jeg kan 2 numerologiformer, så vidt jeg ved, er jeg den eneste der her i Danmark, kan begge former.
Jeg kan den form, som nogle kalder Oldtidens numerologi (jeg kalder den navneændringsnumerologien, da alt numerologi mv. jo stammer fra oldtiden), hvor man opstiller et numeroskop og finder nye navne til andre.
Den lærte jeg først.
Og så kan jeg den esoteriske form, som jeg har valgt at bruge mine evner og kræfter på, da den passer bedst til det jeg står for, spirituelt og som menneske.  
 
Jeg har lavet 2 beregninger, så kan du selv bedømme forskellen.
 
John F. Kennedy.
 
Først tager jeg udgangspunkt i Oltidens (navneændrings) numerologi.
I denne numerologiform, opstiller man jo et numeroskop og tolker de tal der dukker op i dette, samt personens navnetal.
 
John giver energien 18/9 som er en energi der lukker af for kærligheden.
Den står for stridigheder og temperament og den ødelægger åndelig indsigt.
 
Fitzgerald giver energien 38/2 en energi der rummer en alvorlig advarsel, fordi du med denne energi tiltrækker upålidelige mennesker.
Du vil få sorg og skuffelser igennem hele livet.
Du vil få uheld og miste alt det du bygger op.
 
Kennedy giver energien 27/9 en energi der giver magt, autoritet og herredømme.
Alt det du sår igennem livet, vil give afgrøder.
Du vil få kærlighed og indflydelse, samt skabe held og succes.
 
Han's aura i numeroskopet er rigtig dårligt, det er omringet af tallet 11/2, der står for at man bliver et offer, fordi man er for god af sig.
Det gør også, at man har svært ved at give og modtage kærlighed.
Tallet rummer også melankoli og sorg i hjertet.
 
I han's centre har han 4 tallet, som står for nye ideer, men i hjertecentret kan det også give sorger.
4 tallet har også temeperament.
Det står sammen med et 6 tal, der står for glæde, kærlighed & feedback, men også stædighed.
 
Alt i alt et rigtigt dårligt numeroskop, med mange dårlige og negative energier.
 
I denne numerologiform, var han 2'er.
 
Nøgleord som gjorde ham følsom, blid, romantisk, kreativ, medfølende, flyvsk og glad for fest & farver.
Han var også venlig, forvirrende, foranderlig og underholdende.
Han blev meget påvirket af andres følelser og tanker og blev stresset ved uro og uharmoniske omgivelser.
Han var lidt af en enspænder.
I livet søgte han nydelse og ville helst være modtageren i kærlighedsforhold.
Han var også meget forfængelig og det var vigtigt at se godt ud.
En 2'er har dog også ofte svigtende selvkontrol, ideer der aldrig bliver fuldført, modløshed og kan nemt blive melankolske.  
 
Så kommer vi til den esoteriske numerologi.
 
Her deler man ikke navnene op i den slags energierne med god eller dårlig.
Disse giver bl.a noget vi kalder indtrykstal, udtrykstal og motivationstal.
 
Indtrykstallet fortæller om personens udseende, helbred, adfærd og påklædning mv.
 
Udtrykstallet står for hvad personen kan præsterer og hvordan denne påvirker andre mennesker og om hvilke mål personen har sat sig her i livet.
 
Motivationstallet fortæller om hvad der driver personen, følelser, ambitioner, sande indre jeg og personens holdninger.
 
Han's indtrykstal fortæller at han fremstod som en uafhængig person, der var en ledende og et dygtigt forbillede for omverdenen.
Han var en individualist, der skilte sig ud fra mængden og en ener på mange områder. Mange forventede at han tog kontrollen og føringen i enhver situation og at han kunne lede en organisation eller sammenslutning yderst effektivt.
Mange så op til ham, fordi han fik arbejdet gjort og fremstod som en god leder og en pioner.
Det var dog meget vigtigt at han fandt ind til sit sind, fordi han ofte trak på sin personlige kræfter.
Andre kunne dog syntes at han nogle gange virkede lidt kold, dominerende og aggressiv.
Han kunne godt lide eksklusive mærker og havde en dyr smag omkring stil og tøj.
 
Han's udtrykstal fortæller at han havde et stort ønske om fred og gerne tog rollen som fredsmageren.
Med dette udtrykstal kunne han blive en god ambassadør indenfor godhed også overfor fremmede lande og han kunne derved bringe velstand til menneskeheden. Han skulle bruge sin indre takt og tone, til at håndtere vanskelige situationer her i livet. Han var god til at se modsætningerne, hvilket gjorde at han nemmere kunne udvikle alle sine talenter.
Ved at udvikle sin bevidsthed, ville han fremme sine store evner som mægleren, kammeraten og ledsageren her i livet.
Han ville med dette tal, kunne integrer sig i hvilken som helst gruppe som han blev tilknyttet.
 
Han's motivationstal fortæller at han i et tidl. liv, har tilegnet sig lederevner og i dette liv ønsker at stræbe efter højere bevidsthed omkring dette.
Han var uafhængig og ønskede at kunne tænke uafhængigt og frit, dette optog ham meget.
Han var meget bevidst om sin indre styrke.
Før han blev gift, gjorde han sig klogt i først at undersøge hvilke længsler og drømme han's partner måtte have, så deres forhold ville give mest muligt udbytte.
Da han var en stærk individualist, kunne kan godt virke meget dominerende og styrrende, hvilket kunne skade han's personlige lykke.
Han holdt meget fast i sine egne overbevisninger, hvilket var ødelæggende for ham ind imellem.
Modsat gav dem ham indre styrke til at stå fast, når tingene gik voldsomt for sig.
Han var med dette motivationstal, en kæmpe styrke for sine medmennesker, specielt i problemastiske tider.
 
I denne numerologiform var han et esoterisk mestertal, som er 11, men da han var født d. 29 i en måned, påvirkes han også af 2 tallet og 9 tallet.
Det vil sige at han havde individualiasten, viljen og den maskuline kraft fra solen og sin modtagende nogle gange lidt passive og melankolske side fra månen.
Med 11 tallet fik han kosmiske kræfter at trække på, når han skulle inspireres og han havde en god intuition.
Han var opfindsom, original og det lå i kortenen med dette tal, at han skulle blive en leder.
Det var dog vigtigt at dette lederskabet blev brugt fornuftigt.
Han var skarpsindig, havde en god opfattelsesevne og var vissionær.
Han følte medlidenhed med alle slags mennesker, uanset rang, race eller klasse.
Han følte et behov for at inspirer, åbne andre og finde nye udtryksformer.
Han havde med dette tal, en medfødt gave for at uddanne sig og få opmærksomhed fra andre pga. dette.
Der ligger berømmelse i dette tal, men man søger ikke blot hæder og ære, men mere at se ting blive fuldbyrdet.
Der ligger en stor retfærdighedssans og ærlighed, samt mod til at fører ting ud i livet.
 
Var han i sin positive cyklus, var han opfindsom, kreativ og kunne løfte folk omkring sig. Han troede på de værdier han stod for. Han var i kontakt med sine inderste og oprigtige følelser.
 
Var han i sin negative periode, var han uretfærdig, uærlig, fanatisk og misbrugte sin magt. Alle de smukke kræfter der ligger i tallet 11, ville blive brugt på negative ting i livet.
 
Som 11'er, er det utroligt vigtigt ikke at lade de mørke kræfter tage over, da man som 11'er altid inde i sig selv, vil have en kamp imellem det mørke kontra det lyse.
Det var vigtigt at han lærte at stole på sig selv og ikke lod ego'et tage over.
Nogle gange kan en 11'er godt føle, at han eller hun ikke længere orker at være her på jorden iblandt os andre, pga. kampen inde i dem selv.
I kærlighed havde han problemer, fordi han på den ene side var dominerende og selvstændig, men på den anden side også var blid og følsom.
Han havde en meget stor tiltrækning på det modsatte køn, pga. han's udstråling af optimisme og positivitet, som 11'er.
Hvis nogle beundrede ham eller roste ham, ville han gå langt for dem.
Modsat elskede han også at nyde og bare være modtageren i kærlighed.
Han elskede at blive erobret.
Han var meget forfængelig og forlangte det samme af sin partner, det var vigtigt at denne kunne tage sig godt ud og leve op til han's forventninger.
 
I kærlighed var det vigtigt hvis han kunne finde ud af hvem han var og derved kunne vise det til sin partner.
 
 
Med 2 tallet blev han samarbejdsparteneren, der var socialt bevidst og som elskede at indsamle ideer og viden.
Det gav ham even til at være diplomatisk, en god mægler og en god mellemmand og arbejde for fællesskabet.
Med 9 tallet blev han i stand til at tænke i abstrakte baner og gøre verden til et bedre sted at være.
Det gjorde ham gavmild og gav ham evnen til at tale med alle slags mennesker.
 
9 tallets opgave er også, at tjene andre omkring sig.
 
Konklutionen & forskel:
 
JFK skulle ifølge navneændringsnumerologien, ALDRIG været blevet til noget.
Fordi:
Han's numeroskop var fyldt med dårlige tal hvor han tiltrak nederlag, sorg og dårlig-domme.
Der var en god navneenegi, han's efternavn, men desværre "drukner" denne i dårligdomme og vil ikke få nogen stor effekt i så uharmonisk numeroskop.
Han's navne lovede advarsel, upålidelige mennesker, manglende kærlighed, manglende åndelig indsigt, uheld og at intet han opbyggede ville blive til noget.
 
En 2'er i denne numerologiform, træder ikke frem som leder, den bliver passivt i baggrunden og inspirer andre til at lede.
Den vil ikke kunne finde rundt i sine egne og andres følelser, hvilket vil gøre den flyvsk, forvirret og melankolsk.
 
Jeg har ikke kigget på han's årstalsrækker, som er de perioder et menneske gennemlever, da dette vil tage mig lang tid at udregne og tolke.
Men med så dårligt et numeroskop, kan jeg næste ikke forestille mig andet, end det var fyldt med vanskeligheder mv.
 
Kigger man på den esoteriske, ser jeg rigtig meget JFK i denne tolkning.
Bare se han's mestertal, som jo er han's fødselstal, det lå jo i kortene, at han skulle gøre en forandring, være en inspiration og lede andre.
Det ser man også tydeligt, når man læser hvad der drev ham, hvordan andre så ham og hvordan han påvirkede folk omkring sig.
Der er i denne numerologi-form ikke noget der kun deles op i negativt eller positivt, alt kan lade sig gøre, hvis man arbejder med sig selv og tror på sig selv. Vi har alle nogle gaver med os, fra vores fødselstal, livslektie og det der ligger i vores navne.
 
 
Jeg snupper lige en tolkning mere:
 
John Winston Lennon, født 9/10-1940.
 
Navneskift til John Ono Lennon i år 1969.
 
Først tager jeg udgangspunkt i navneændrings numerologien.
 
I denne numerologiform, opstiller man jo et numeroskop og tolker de tal der dukker op i dette, samt personens navnetal.
 
John giver energien 18/9, som er en energie der lukke af for kærligheden.
Den giver stridigheder og temperament.
Den ødelægger alt åndelig indsigt.
 
Winston giver energien 31/4, som gør at man bliver ensom og isolerer sig.
Man bliver tilbageholdende og får økonomisk usikkerhed.
Man kan få blodpropper, hjerteproblemer og blive dement før tid.
 
Lennon giver energien 29/2, der er et tal der rummer en alvorlig advarsel.
Med denne energi tiltrækker du upålidelige mennesker. Du får sorg og skuffelser igennem hele livet.
Du får uheld og mister det du bygger op.
 
Opstiller jeg han's numeroskop, er det fyldt med dårlige tal.
Bl.a har han tre tal i numeroskopet, som giver krig, oprør, power og et meget voldsomt temperament.
Der ert tal i han's aura, der står for at være lunfuld og melankolsk og som gør at det er svært at modtage samt give kærlighed.
Han tiltrække vanskeligheder, men udstråler råstyrke og power også.
Han's centre er også ret dårlige, der er bla. tal, som kan give lyst til misbrug af stimulanser og andre ødelæggende ting eller sygdomme.
Sorg i hjertet omkring kærlighed og at være for god af sig.
Der er hårdhed og offertal, hvor man bliver offer for sig selv og for andres valg.
 
Med navnet John Ono Lennon, som han tog i år 1969 bliver han's numeroskop ikke bedre.
Han havde stadig alle sine krigeriske energier og han's centre blev virkelige dårlige. Hjerte bliver melankolsk og lukker af for kærligheden, maven kommer i oprør, med to tal der absolut ikke må stå sammen og det ene tal giver ham seksuelle problemer.
 
Selv om Ono giver ham en god energi, kan denne energi absolut ikke blomstre i sådan et dårligt numeroskop.
Der kommer sygdom og misbrugstal og tingene går alt for hurtigt for ham.
Ono gav ham energien 19/1, som er himmelens prins. Solens tal der lover ære, lykke og succes. Et tal for kærlighed og glæde og som gør at planer fuldføres.
Det gør ikke han's numeroskop bedre, overhovedet.
 
Udover sine navne og han's numeroskop, er han's fødselstal 9, som gør ham til en 9'er.
Dette gør ham til en dominerende, kritisk, meget diktatorisk og temperamentsfuld personlighed. Også arbejdsom og udholdende.
Oven i dette, er 9'erne kontrol-freaks.
De har en utrolig stor selvtillid og er gode til at aktivere andre mennesker.
De får ofte masser af ideer, men kan sjældent koncenterer sig om en ting af gangen og derfor fuldføres ikke særlig mange af deres projekter.
De er rigtig gode til at skabe konflikter omkring sig, samt skabe spild og splittelse.
De er meget impulsive, hårde og kolde.
De har en utrolig power og er meget selvstændige og stædige.
Omkring kærlighed er de dominerende og det vil de tage med sig igennem hele deres liv. De vil kæmpe for tingene, med den de elsker, hvis de føler de har fundet den rette. De har svært ved at give andre plads og meget svært ved at styrer deres temperament.
 
Så kommer vi til den esoteriske numerologi. Her deler man ikke navnene op i den slags energierne med god eller dårlig.
Der giver personens navn bl.a noget vi kalder indtrykstal, udtrykstal og motivationstal. Indtrykstallet fortæller om personens udseende, helbred, adfærd og påklædning mv.
 
Udtrykstallet står for hvad personen kan præsterer og hvordan denne påvirker andre mennesker og om hvilke mål personen har sat sig her i livet.
 
Motivationstallet fortæller om hvad der driver personen, følelser, ambitioner, sande indre jeg og personens holdninger. Han's indtrykstal gjorde at han virkede magnetisk, til at have bredde og forståelse. Han virkede varm og venlig og charmerende. Han's uselviske udstråling, gjorde ham elsket af mange. Han var gavmild og gik op i humanitære ting, ville gerne være et godt eksempel for andre. Nogle gange ville følseserne dog tage over, hvilket kan fører splid og bitterhed med sig. Andre så ham som følelsebetonet, idealistisk og en som troede på fremskridt i verden. Med dette tal, klæder man sig komfortabelt og behageligt og man kan beholde et ungt udseende i mange år.
 
Han's udtrykstal stod for hjem og familieliv, som elskede sin familie meget højt. Den gjorde ham moralsk, pålidelig og generøs. Han kunne dog godt lide komfort og at leve et luksuriøst liv ind imellem. Han var god til at omgåes folk og var en god vært i sit hjem. Han blande sig ved selskaber og kunne tale med enhver ved sociale arrangementer. Han var meget stolt af sin familie og sine talenter og elskede at vise dem og sine bedrifter frem. Mange kendte der arbejder med kunst og udtryk, har denne energi med sig. De udtrykker med denne, deres fulde dybde og varige kærlighed for andre, igennem deres arbejde.
 
Han's motivationstal omhandler harmoni og fred. Missionen i dette motivationstal, kunne være at lære os andre hvordan man opretholder fred og harmoni her i livet. Det gjorde ham til en hengiven, sympatisk og loyal person, overfor dem han elskede og holdte af. Han arbejde hårdt for at opretholde fred og harmoni på den hjemmelige front og kunne være udglattende i kærlighed. Med dette motivationstal, skulle han lære at give sin familie plads til at de kunne udtrykke deres længsler og planer i livet. Det var vigtigt, også selv om han sikkert ikke var enig i deres valg.
 
Da han skifter til John Ono Lennon, skifter han's indtryk & udtrykstal også, samt han's motivationstal. Han's fødselstal & livslektie forbliver den samme.
 
Nu gør han's indtrykstal ham god til at kommunikere og vittig. Han bliver mere sprudlende og vil gerne have kontakt med mange mennesker. Han får et behov for forandringer og frihed, hvilket kunne give lyst til en ny partner. Han får lyst til at der skal ske noget og være igang hele tiden, han kræver forandringer. Hvis han virkelig ville noget, fik han det også ført ud i livet. Han blev nysgerrig og villig til at tage nye chancer. Desværre kunne han også overdrive, hvilket gav ham lyst til socialle udskiftninger og lyst til at stimulere sig med mad, sex, stoffer eller alkohol. Han ville føle sig lidt rastløs og være upålidelig ind imellem.
 
Nu står han's udtrykstal for viljestyrke og alvor. Etik fyldte pludselig meget og han ville skille sandhed fra falskhed. Han blev bevidst om livets mysterier og kunne godt være svær at forstå ind imellem, men folk ville alligevel søge han's råd. Han ville gerne gøre gavn for samfundet og være et godt eksempel for vores verden. Han fandt sin styrke i sine ensomme stunder og stilheden. Han var meget interesseret i at udvikle og bruge sin mentale kraft, så alle i hele verden kunne få glæde af denne.
 
Og han's motivation er nu et esoterisk mestertal. Det åbnede op for det spirituelle i ham, så dette kunne blomstre frem. Han lærte via dette om livet og døden og deres mysterier. Han ville få et mod, være begavet og ville gerne være et godt forbillede og lede os andre. Han ville udvise forståelse, kloghed, bruge sin intuition og være meget interesseret i det spirituelle. Med dette tal, ville han få en stor styrke i sin sjæl, til at kæmpe med forandringerne og alle de hændelser der ville opstå, med dette motivations tal.  
 
Her er han's fødselstal også 9'eren, i denne numerologi-form.
 
Hans åndelige gave er, at han kan trække på krafterne/egenskaberne fra alle de andre tal.
Planten er Mars, som står for lidenskab, energi, vilje og aktivitet.
Han var født for at tjene andre og gøre vores verden til et bedre sted at være.
Han var interesseret i spirituel udvikling og viden.
Han var en god vejleder for andre mennesker, men havde også et liv med prøvelser. Han var gavmild, idealistisk og hans opgave var bl.a at uddele visdom til os andre. Han havde nemt ved at tjene penge, men var også god til at bruge dem hurtigt igen. Nogle gange, kunne han virke holdningsløs på andre. Han havde gaven til at tale med alle slags mennesker.
 
Når han var i sin positive cyklus, var han hjælpsom, gavmild og en sand ven. Han var fri som fuglen, vissionær og troede på det gode i livet.
 
Når han var i sin negative cyklus, var han egoistisk, manipulerende og tænkte kun på sine egne behov. Han var beregnende og han's skarpe sind gjorde ham til en forfærdelig fjende.
 
Konklutionen & forskel:
 
Med navnenumerologien, er han et temperamantsfuldt menneske, der ville lede, bestemme og styre alt. Han's projekter ville ikke blive til noget og han ville konstant opsøge og skabe konflikter på sin vej. Alt han bygger op, vil han miste. Han vil fremstå hård og kold og ifølge han's numersokop vil have have det vanskeligt vedr. kærlighed. Han vil være lukket for åndelig indsigt. Han vil være isolert og ensom samt have økonomiske problemer. Han vil fylde sin krop med stimulanser og tiltrække sygdomme og misbrug. Han vil have svært ved at give plads til andre, men vil gerne kæmpe for dem han elsker.
 
I den esoteriske numerologi, vil han være en menneske ven, en der bekymre sig om den verden han lever i og prøve at gøre den til et bedre sted at være for alle. Han vil være engageret i humane ting og folk vil elske ham for det. Han har de typiske energier, for folk der vil udtrykke kærlighed og glæde til os andre, i det udtryk de arbejder med. Han vil dog også skulle lære at styre sit temperament og sine følelser og lære at give plads til andre. Han vil åbne op for det spirituelle i livet og give sin visdom videre til os andre. Nogle gange, efter sit skift til Ono, ville han dog være rastløs og have lyst til sex og stimulanser pga. dette. Men alt i alt ønsker han at gavne sit verden og samfund.